Tailor-made 手巾仔系列~ 加埋名,夠曬特別😍😍~ 一定唔會唔見啦👍👍! 大人,細佬都岩用 👶🧒👦👧🧑👨👩🧓👴👵 抹汗抹手都得💦👐, 又環保♻️又實用👍 😍😍😍😍😍😍😍 我哋會因應客人要求, 度身📏訂造✂️, 要加名。。。得👌~ 要加公仔。。。得得得👌! 真係獨1️⃣無2️⃣~ 送禮🎁自用都一流👍! 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 歡迎查詢📲☎️及訂造📏✂️ #handcrafted #diy #diy禮物…